קורס רישוי ברפואת שיניים

במכון מתקיימים  ברפואת שיניים, לבוגרי פקולטות לרפואת שיניים בחו"ל, המחויבים בבחינות רישוי בישראל כדי לקבל רישיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל.

 

הקורס נפתח בשני מועדים בשנה, הוא מוכר ע"י משרד הבריאות, ומקנה ציון מגן לתלמידים במבחנים הממשלתיים. צוות הרופאים המדריכים במכינות / קורסים אלו הוא בעל ניסיון מקצועי ועשיר.

 

במכינה שני מסלולים:א. מכינה לבחינת רישוי שלב א', לימודיים עיוניים, שבה נלמדים כל מקצועות רפואת השיניים עפ"י תוכנית הלימודים המאושרת והמומלצת של משרד הבריאות. למסיימים ניתן ציון מגן עפ"י חוק.ב. מכינה לבחינת רישוי שלב ב', לימודים מעשיים, בה לומדים הסטודנטים ומתאמנים במעבדת פנטום.